1. Instrumentální sólisté a komorní orchestr

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert K. 314 v úpravě Mordechaie Rechtmana pro fagot a orchestr

Václav Vonášek, člen Berlínské filharmonie – fagot

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

1. věta 2. věta
3. věta
cara_1.png, 884B

Antonio Vivaldi: Koncert B dur pro trubku a orchestr

Jiří Houdek, sólotrumpetista orchestru Opery Národního divadla v Praze – trubka

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

Georg Friedrich Händel: Suita D dur pro trubku a orchestr – 1. věta

Ladislav Kozderka, sólotrumpetista České filharmonie – trubka

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

2. Árie, písně

Antonio Vivaldi: Laudate pueri – árie č.1

Olga Jelínková, sólistka Opery Národního divadla v Praze – soprán

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

Bedřich Smetana: Večerní písně, výběr

úprava pro zpěv, smyčcový orchestr a harfu

Věra Likérová – soprán

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

Antonín Dvořák: Cigánské melodie, výběr

úprava pro zpěv, smyčcový orchestr a harfu

Věra Likérová – soprán

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav -Podrazil

cara_1.png, 884B

3. Hudba na hranici žánrů, klasická hudba v nezvyklých úpravách

Nikolaj Rimskij - Korsakov: Let čmeláka

Felix Slováček - sopránový saxofon

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

Václav Trojan: Píseň slavíka

Felix Slováček jr. - klarinet

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

Artie Shaw: Concerto pro klarinet a orchestr

Felix Slováček jr. - klarinet

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

Nino Rota: Speak Softly Love

Felix Slováček - sopránový saxofon

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

The Three Suns: Twilight Time

Felix Slováček a Felix Slováček jr. - sopránové saxofony

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

Josef Vejvoda: Brazilian pearl jubilee - 3. část

JOSEF VEJVODA TRIO

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

Josef Vejvoda: Novelty concerto - 3. část

JOSEF VEJVODA TRIO

ORCHESTR ATLANTIS, dir. Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

4. Premiéry Orchestru Atlantis a jeho sólistů

Viktor Ullmann
(1898 – 1944)
Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka
melodram – 12 částí z básně Reinera Maria Rilkeho,
pro recitátora a komorní orchestr upravil V. Podrazil
PREMIÉRA verze pro recitátora a 22členný komorní orchestr 25.9.2016
Účinkovali: Jan Šťastný – umělecký přednes
Orchestr Atlantis, dir. Vítězslav Podrazil
cara_1.png, 884B

Josef Vejvoda
(*1945)
Promluv a žasni, anděli – melodram na text R. M. Rilkeho pro recitátora, flétnu,
jazzové trio a smyčcový orchestr
PREMIÉRA 25.9.2011
Účinkovali: Alfréd Strejček – umělecký přednes
Jiří Válek – flétna
Josef Vejvoda Trio
Orchestr Atlantis, dir. Vítězslav Podrazil
cara_1.png, 884B

Lukáš Sommer
(*1984)
Judita koncertantní symfonie pro varhany a komorní orchestr
PREMIÉRA verze s recitací 28.9.2014
Účinkovali: Kateřina Málková
Jan Šťastný – umělecký přednes
Orchestr Atlantis, dir. Vítězslav Podrazil
cara_1.png, 884B

Roman Haas
(*1980)
Pět obrazů Mojžíšových pro violoncello a smyčcový orchestr
PREMIÉRA 4.10.2015
Účinkovali: Petr Nouzovský – violoncello
Orchestr Atlantis, dir. Vítězslav Podrazil
cara_1.png, 884B

Juraj Filas
(*1955)
Labutí píseň – komorní kantáta pro koloraturní soprán a smyčce
PREMIÉRA 1.10.2017
Účinkovali: Olga Jelínková, sólistka Opery Národního divadla v Praze – soprán
Orchestr Atlantis, dir. Vítězslav Podrazil
cara_1.png, 884B

5. Komorní hudba – Atlantis Collegium

Antonio Vivaldi: La follia

Komorní soubor Atlantis Collegium

Um. vedoucí Vítězslav Podrazil – cembalo

cara_1.png, 884B

Georg Friedrich Händel: Sarabanda s variacemi

Komorní soubor Atlantis Collegium

Um. vedoucí Vítězslav Podrazil – cembalo

cara_1.png, 884B

Georg Friedrich Händel: Sonáta a moll

Pavel Klečka – kontrabas

Komorní soubor Atlantis Collegium

Um. vedoucí Vítězslav Podrazil – cembalo

cara_1.png, 884B

Henry Eccles: Sonáta a moll

Pavel Klečka – kontrabas

Komorní soubor Atlantis Collegium

Um. vedoucí Vítězslav Podrazil – cembalo

cara_1.png, 884B

Heinrich Ignaz Biber: Sonáta č.1 d moll „Předpověď narození Ježíše“

z cyklu Růžencových sonát

Jitka Jiříčková – housle

Jan Sládeček – violoncello

Vítězslav Podrazil – cembalo

cara_1.png, 884B

Roman Haas (*1980) Píseň písní pro smyčce

Budeme jásat a radovat se
Hledala jsem ho a nenalezla
Šulamítka tančí

Komorní soubor Atlantis Collegium

Um. vedoucí Vítězslav Podrazil

cara_1.png, 884B

KONTAKT

MgA. Vítězslav Podrazil
http://www.podrazil-orchestr-atlantis.cz
Tel. 722 924 374
v.podrazil@seznam.cz
P.O.Box 17
Litevská 1
100 05 Praha 10cara_1.png, 884B