2003

Cyklus mladých interpretů - pořádala Česká filharmonie.
Josef Mazan - kytara, ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil.
cara_1.png, 884B

Karel Janovický (Velká Británie)
Koncert pro smyčce - světová premiéra.
ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil.
Nastudováno za účasti autora.
cara_1.png, 884B

Dny norské kultury ve Slaném
Informace o akci zde